Właściwa komunikacja w przyjaźni

Pexels Andrea Piacquadio 733872

W przyjaźni, jak w każdym innym związku, kluczową rolę odgrywa dobra komunikacja. Bez niej trudno jest zrozumieć swojego przyjaciela, wyjaśnić mu swoje problemy i potrzeby, a także porozumieć się w sytuacjach konfliktowych. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak się komunikujemy, aby budować jeszcze lepszą relację między przyjaciółmi.

Wprowadzenie

Przyjaźń jest jednym z najcenniejszych zjawisk, jakie towarzyszą nam w życiu. Połączenie między osobami, które niekoniecznie są rodziną czy partnerami, a jednocześnie dzielą wiele emocji, przemyśleń i doświadczeń. Wspólnie rozumiane zainteresowania, odbyte przygody czy zwyczajne rozmowy stanowią fundament dobrych relacji między ludźmi. Jednym z kluczowych elementów stanowiących o jakości przyjacielskich stosunków jest właściwa komunikacja. Jakie są zasady porozumiewania się, które ułatwią nam utrzymywanie satysfakcjonującej przyjaźni?

Uniwersalność i otwartość

Komunikacja w przyjaźni musi być otwarta dla wszystkich tematów, niezależnie od stopnia kontrowersyjności czy intymności. To, co może nie sprawiać nam trudności wypowiadając się przed jednym przyjacielem, może okazać się tabu dla drugiego. Dlatego najważniejsze jest, by nie dzielić przyjaciół na te, z którymi mówimy o jednych rzeczach i na te, z którymi nie chcemy dzielić się swoimi emocjami. Właściwa komunikacja to również otwartość na negatywne uczucia, które na różne sposoby wpływają na nasze zachowanie. Dawanie do zrozumienia, że nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z postępowania drugiej osoby, ale jednocześnie wykazanie zrozumienia dla jej stanowiska, może przyczynić się do znalezienia kompromisu, który wzmocni naszą przyjaźń.

Słuchanie i reagowanie

Właściwa komunikacja to nie tylko to, co mówimy. Bardzo istotnym elementem jest także umiejętność słuchania i reagowania na to, co mówi rozmówca. Zadawanie pytań, wyrażanie zainteresowania lub przeciwnie, wypowiadanie uwag krytycznych, to elementy, które pozwolą nam zrozumieć intencje, potrzeby i emocje naszego przyjaciela. Reakcje nie muszą być komentarzami tekstu, ale całościową postawą wobec drugiej osoby. Właściwa komunikacja polega na dawaniu do zrozumienia, że słyszymy i rozumiemy to, co skłania naszego przyjaciela do opowiedzenia o swoim życiu. Dzięki temu rozmówca czuje się zrozumiany i doceniony, a to wzmacnia przyjaźń.

Cisza jest złota

Czasem właściwe rozmowy mogą być trudne i z trudem nawiązywać się w naturalny sposób. W takiej sytuacji warto dać sobie i swojemu towarzyszowi na zapas trochę czasu na spokojne przemyślenia. Cisza jest złota – pozwala na zatrzymanie myśli, ocenę tego, co usłyszeliśmy i podejście do rozmowy ze spokojem i dystansem. Nawet w najtrudniejszych momentach warto wysłuchać, ponieważ być może wypowiedzi naszego przyjaciela zostaną dla nas inspiracją do przemyśleń i działań, które przyczynią się do poprawy naszej relacji.

Sumienie przyjacielenia

Właściwa komunikacja to nie tylko wymiana między jednym rozmówcą a drugim. To także odpowiedzialność każdego z nas za całą relację. Począwszy od wyrazów wdzięczności, na szacunku i dostępności skończywszy, każdy element naszej postawy wobec przyjaciela wpływa na to, jak długie i satysfakcjonujące związki przyjacielskie utrzymujemy. Bez przykładania wagi do człowieka, który jest dla nas przyjacielem, trudno będzie realizować cel, jakim jest budowanie długotrwałych i wartościowych relacji.

Podsumowanie

Właściwa komunikacja to kluczowy element przyjacielskich relacji. Otwartość, umiejętność słuchania, reagowania i czasu na przemyślenia, a także sumienne traktowanie przyjaźni – to wszystko jest niezbędne, by przeżyć przyjaźń, która przynosi nam wiele radości, ale też i wsparcia podczas trudnych momentów. Przede wszystkim jednak warto pamiętać, że wszelkie elementy komunikacji powinny być traktowane w sposób naturalny, przede wszystkim z sercem i zgodnie z własnymi uczuciami i potrzebami, dzięki czemu jakość naszych przyjaźni będzie coraz większa.

Dodaj komentarz