Jak wygląda rynek pracy dla kobiet?

Pexels Andre Furtado 1429395

Rynek pracy wolny od dyskryminacji płci jest jednym z najważniejszych aspektów równości między kobietami i mężczyznami. Jak kształtuje się sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i na świecie? Jakie są bariery, z którymi kobiety często muszą się zmagać, aby osiągnąć sukces zawodowy? W niniejszym artykule przeanalizujemy te kwestie, aby lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy.

Rynek pracy dla kobiet – zalety

Równouprawnienie
Rynek pracy dla kobiet w Polsce w ostatnich latach uległ znacznej poprawie pod względem równouprawnienia. Kobiety zyskały możliwość awansu oraz wykonywania stanowisk, które dotychczas były zarezerwowane dla mężczyzn. Wiele firm oferuje również programy szkoleniowe i mentoringowe, które pozwalają na rozwój kariery zawodowej.

Flexicurity
W Polsce wprowadzono także zasady flexicurity, czyli elastycznego zabezpieczenia socjalnego, które poprawiają jakość życia pracownic i zwiększają elastyczność rynku pracy. M.in. pracownice, które przepracowały co najmniej 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, mają prawo do urlopu macierzyńskiego wynoszącego 20 tygodni oraz do zasiłku macierzyńskiego.

Dobra opinia pracowników
Wiele firm cieszy się też dobrą opinią wśród pracowników, którzy chwalą atmosferę pracy, elastyczność czasu pracy oraz wysoki poziom szkoleń. Również brak dyskryminacji płacowej oraz uatrakcyjnianie stanowisk dla kobiet mają pozytywny wpływ na wizerunek pracodawcy.

Rynek pracy dla kobiet – wyzwania

Dyskryminacja płacowa
Mimo postępów w równouprawnieniu, wciąż w Polsce istnieje problem dyskryminacji płacowej. Kobiety wykonujące takie same zawody co mężczyźni często otrzymują za swoją pracę niższe wynagrodzenie. Dlatego bardzo ważne jest, aby prowadzić akcje edukacyjne na temat równości płac oraz tępić każdą formę dyskryminacji.

Dopuszczanie do dyskryminacji
Często też pracodawcy niechętnie zatrudniają kobiety w wieku rozrodczym, ze względu na potencjalne koszty związane z urlopami macierzyńskimi oraz nieobecnością w pracy w związku z opieką nad dziećmi. Należy zatem promować takie postawy pracodawców, które nie będą dopuszczać do dyskryminacji na podstawie płci czy rodziny.

Trudny balans pracy i życia rodzinno-zawodowego
Również balans pracy i życia prywatnego to wyzwanie dla pracujących kobiet. Przyjazny pracodawca oferuje możliwość elastycznego doboru godzin pracy, umożliwienie pracy zdalnej czy programy opieki nad dziećmi. Musi to jednak iść w parze z godnym wynagrodzeniem i równym traktowaniem wobec kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Podsumowanie

Rynek pracy dla kobiet w Polsce uległ znacznej poprawie w ostatnich latach. Wiele firm oferuje szkolenia i mentoring, które pozwalają na rozwój kariery zawodowej, a wprowadzenie zasad flexicurity poprawiło jakość życia pracownic i zwiększyło elastyczność rynku pracy. Wciąż jednak istnieją problemy związane z dyskryminacją, zarówno płacową, jak i zatrudnianiem kobiet w wieku rozrodczym. Warto więc kontynuować działania edukacyjne na temat równości w pracy i równego traktowania kobiet na rynku pracy, aby ten stał się bardziej przyjazny i równy dla obu płci.

Dodaj komentarz